Vad vi gör

sound

Vi projekterar, tillverkar, levererar och monterar bullerplank, bullerskydd och bullerskärm.

För att underlätta projektering, tillverkning, montage och underhåll av bullerplank, bullerskydd och bullerskärm så har vi på Bra Bullerplank tagit fram ett par standardmodeller samt riktlinjer för underhåll av dessa enligt föreskrifter från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Vi har valt att arbeta med trä som av branschen anses som det lämpligaste materialet samt att det är ett lätt, starkt och formbart. Bullerplank, bullerskydd och bullerskärm av trä kan vi anpassa till de flesta miljöer och ge dessa en estetiskt tilltalande ytstruktur, färg och mönster samt utforma dessa med hänsyn till trafiksäkerhet och landskapsbild. Träbyggnader har en lång tradition i det svenska landskapet, trä är också det material som de flesta uppskattar i sin närmiljö.

BRABULLERPLANK

PRODUKTER: BULLERPLANK, BULLERSKYDD, BULLERSKÄRM

Absorberande bullerplank

BPA 263L
Säkerhetsklass S2
BPA 363L
Säkerhetsklass S3

Reflekterande bullerplank

BPR 163L
Säkerhetsklass S1
BPR 263L
Säkerhetsklass S2

Lokalanpassade bullerplank

BPL 11,22L
Säkerhetsklass S2

Green match system

Green match system

Service och underhåll

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Om Oss

Bra Bullerplank i Sverige AB ägs av Byggnadsfirma Richard Olsson AB och HTCC UAB som tillsammans har över 50 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen. Vi på Bra Bullerplank anser att trä kan utformas så att bullerplank / bullerskydd / bullerskärm får en god funktion, lång hållbarhet och bli lätta att underhålla, allt detta leder till en liten miljöpåverkan samt en god projektekonomi.

AFFÄRSIDÈ

Genom att binda samman projekt och människor mot gemensamma mål, är vi den självklara samarbetspartnern i Sverige när det gäller bullerplank.

VISION

Vi ska bli den största och bästa tillverkaren av bullerplank i Sverige.

VÄRDERINGAR

Vi bryr oss om människor. Vi engagerar oss i våra kunder. Vi har ett proaktivt förhållningssätt. Vi levererar alltid vad vi lovar.

Team

Richard Olsson

Richard Olsson

Verkställande direktör

Tomas

Tomas Barakauskas

Fabrikschef, delägare

Team Portrait

Birger Stjärnborg

Arbetsledare

Richard Olsson

Bernd Baku

Inköp / Kalkyl / Kvalitetsansvarig

Team Portrait

Jeanette Smårs

Affärsutvecklingschef

Portfolio

All
Lokalanpassade bullerplank
Reflekterande bullerplank
Absorberande bullerplank

Partners

Kontakta Osss

Besök:
Bra Bullerplank AB
Vikdalsvägen 50
S-131 52 Nacka Strand, Sweden

Ring:
08-716 19 20